Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură

A apărut primul număr din acest an al revistei de studii culturale și literatură, Dialogica

Revista vizează fenomenul cultural contemporan ca produs al gândirii şi creativităţii şi se manifestă în planul ştiinţelor socioumane şi în cel al artei. Prin urmare, ne vedem încadraţi în paradigma dialogului interdisciplinar, al relaţiilor între abordările diferitor discipline. Vom înlesni articolele cu preocupări teoretice şi interpretative din aria studiilor culturale, unde literatura, spre exemplu, e un fenomen cultural ca oricare altul în contextul timpului său. Totuşi, pentru a crea un pandant la reducerea numărului de studii literare, care au generat prin transformare de sine şi împrumut de metode noua şi extrem de prolifica direcţie de cercetare, am rezervat un loc aparte, în titlul revistei şi în spaţiul unor rubrici, literaturii şi promovării ei. Promitem să facem gesturi similare şi în cazul celorlalte arte.