Conferinţe, seminare, lecţii publice

Susținerea publică on-line a tezei de doctorat "Tehnologiile de obținere a producelor...
06/17/2020
Pe data de 17.06.2020, în cadrul Scolii doctorale științe biologice  a consorțiului academic - universitar  a avut loc susținerea publică on-line  a tezei de doctorat cu titlul Tehnologiile de obținere a producelor curativo-profilactice din...
„Viitorul ne aparține”, Conferința Științifică a studenților și masteranzilor
05/21/2020
Miercuri, 20 mai 2020, s-a desfășurat cea de a X-a ediție a Conferinței Științifice cu Participare Internațională a Studenților și Masteranzilor„Viitorul ne aparține”. În premieră, evenimentul s-a desfășurat în regim on-line. Conferința, organizată anual, a...
„Viitorul ne aparține” conferința științifică a studenților și masteranzilor
05/18/2020
Miercuri, 20 mai 2020, începând cu ora 9:00 se va desfășura Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor cu Participare Internațională „Viitorul ne aparține” în regim on-line. Comunicările vor fi prezentate în cadrul următoarelor secții: 1....
Sesiune de informare privind integrarea pe piața muncii a tinerilor
03/05/2020
În data de 5 martie, în incinta USDC a avut loc o sesiune de informare privind  integrarea pe piața muncii a tinerilor. În cadrul sesiunii, Iulia Nicorici, specialist principal în cadrul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a...
Lecție informativă „Metode contraceptive moderne”.
02/18/2020
La data de 18 februarie, în incinta USDC a avut loc o lecție informativă întitulată „Metode contraceptive moderne”. În cadrul acesteia, Mariana Vîrlan, medic oncolog-ginecolog, conf. univ. USMF „Nicolae Tetemițanu”, a relatat studenților USDC despre...
Ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar
12/16/2019
Pe 16 decembrie a avut loc ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”. La ședința Consiliului științific au participat: rectorul USDC, dna dr. hab. Aurelia Hanganu, directorii Școlilor...
Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
11/22/2019
În data de 22 noiembrie 2019 sub egida Departamentului Științe biologice și geonomice a Universității De Stat „Dimitrie Cantemir”, şi-a desfășurat lucrările Conferinţa știinţifică cu participare internatională “BIODIVERSITATEA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR...
Acord de colaborare bilaterală între USDC și ”Bioterra”
11/21/2019
În data de 22 noiembrie, 2019 în cadrul Conferinței Științifice cu Participare Internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, rectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” dr. hab., conf. univ., Aurelia HANGANU și prorectorul...
USDC a marcat Ziua Științei
11/09/2019
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a participat pe data de 9 noiembrie la cea de-a IX-a ediție a Zilei Științei, desfășurată în acest an sub genericul ,,Magia nu există! Totul e Știință”. USDC a fost prezentă cu o expoziție de cărți științifice și...
Studenții USDC în vizită la Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași
11/09/2019
La data de 9 noiembrie studenții anului I, program de studii Biologie moleculară, împreună cu profesorul de Botanică, Ion Burcovschi, au vizitat Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași. Ghidați de profesor studenții au avut posibilitatea să se...

Pagini