Ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar

Pe 16 decembrie a avut loc ședința Consiliului științific al consorțiului academic universitar al Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”.

La ședința Consiliului științific au participat: rectorul USDC, dna dr. hab. Aurelia Hanganu, directorii Școlilor doctorale și specialiștii principali din cadrul Școlilor doctorale.

Dna rector a informat Consiliul științific și pe cei prezenți referitor la rezultatele concursului de alegere a președintelui Consiliului științific și la prezentat pe dl academician Gheorghe DUCA, care a fost ales în această funcție pe 03 decembrie curent.

De asemenea în cadrul ședinței au fost audiate rapoartele directorilor celor opt Școli doctorale privind activitatea Școlilor doctorale în perioada anilor 2015-2019.

În rapoarte au fost reflectate realizările  obținute pe parcursul a patru ani de funcționare a Școlilor doctorale, s-au accentuat așa aspecte, cum ar fi: încheierea cu succes de către absolvenții anului 2019 a programului de pregătire avansată și a programului de cercetare, evaluarea internă a conducătorilor de doctorat în perioadă raportată, performanțele conducătorilor de doctorat și doctoranzilor în activitatea de cercetare, publicarea rezultatelor cercetării, mobilitatea studenților - doctoranzilor, participarea la manifestările  științifice naționale și internaționale, încadrarea în proiecte instituționale, precum și activitatea Consiliilor școlilor doctorale.

La momentul actual în cadrul Școlilor doctorale își fac studiile peste 230 de  studenți-doctoranzi, care sunt ghidați de 180 de conducători de doctorat, persoane notorii, cu renume mondial. Dintre ei: academicieni –9, membri corespondenți  - 7, dr. hab. – 70, dr. – 94.

Studenților – doctoranzi  li se acordă posibilitatea de participare la manifestări științifice internaționale și stagii peste hotare prin acoperirea cheltuielilor de către USDC. Astfel, numai în anul 2019,  34 de doctoranzii au beneficiat de acest suport financiar.

Activitatea de cercetare a doctoranzilor este apreciată prin acordarea burselor: Bursa de excelență a Guvernului  au primit  9 persoane, Bursa nominală (pe domenii) -  11, Bursa Federației  Savanților din Elveția – 8, Bursa în numele savantului Ciuhrii – 4.

S-a menționat faptul  că au fost deja susțineri publice a tezelor de doctorat de către absolvenții primei promoții din anul 2019 din cadrul Școlilor doctorale: ȘD matematică și știința informației (drd Budanaev Ivan), ȘD științe geonomice (Mîndru Galina și Domenco Rodion), ȘD științe umaniste (Luca Aliona). În luna decembrie vor avea loc susțineri publice a tezelor de doctorat de către studenții-doctoranzi: Beșliu Iurie (ȘD științe economice și demografice),  Dascalescu Anatol (ȘD matematică șu știința informației). Croitor Dorina (ȘD științe fizice). 11 teze de doctorat sunt  prezentate Comisiilor de îndrumare extinse pentru  evaluare.

Președintele Consiliului științific, dl acad. Gheorghe Duca a trasat obiectivele care urmează a fi realizate în viitorul apropiat de către Școlile doctorale și conducerea USDC: extinderea consorțiilor academice-universitare, acreditarea unor noi programe de doctorat, precum și deschiderea a noi programe de masterat.

Rapoartele școlilor doctorale pot fi consultate mai jos: