Formare continuă

USDC, în calitate de instituţie de învăţămînt superior şi de cercetare, este parte integrantă a procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii, promovat de Comisia Europeană de dezvoltare în cariera didactică şi de cercetare. În cadrul acestui proces, USDC încurajează mobilitatea academică şi participarea cadrelor didactice şi ştiinţifice din instituţie la stagii de cercetare şi de formare continuă.
O altă modalitate eficientă de dezvoltare profesională, instituţionalizată la USDC, este audierea cursurilor on-line organizate de universităţi cu notorietate mondială. În cadrul acestor cursuri studenţi, masteranzi, doctoranzi,tineri cercetători audiază cursuri on-line la discipline de profil şi obţin certificate de calificare în domeniu.
USDC, în calitate de instituţie de profil, prestează servicii de instruire continuă pentru angajaţii din Organizaţiile din sfera Ştiinţei şi Inovării, pentru cercetătorii doctoranzi, alţi specialişti din sfera educaţional-ştiinţifică în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea procesului de instruire continuă a personalului din cadrul instituţiilor Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Programului de instruire continuă a colaboratorilor institutelor Academiei de Ştiinţe a Moldovei.