Autoguvernanţa studenţească

 

SENATUL STUDENŢESC este un organism consultativ al studenţilor cu competenţe: de mediere şi de integrare în procesul educaţional din universitate. Activitatea Senatului are la bază:
principiul libertăţii”
“principiul democraţiei”
“principiul legalităţii”
“principiul solidarităţii tinerilor”
“principiul toleranţei”

ATRIBUŢII

  • participarea la actul de decizie prin reprezentanţii săi în Consiliul facultăţi şi Senatul Universităţii;
  • organizarea concursurilor studenţeşti în domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea întâlnirilor pentru membrii organizaţiei cu scopuri recreative, organizarea de baluri, revelioane, carnavaluri etc;
  • organizarea taberelor şi excursiilor;
  • organizarea manifestărilor culturale, simpozioanelor, meselor  rotunde etc.;
  • organizarea competiţiilor sportive;
  • colaborarea cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniile promovate de Universitate;
  • organizarea acţiunilor caritabile şi de voluntariat;
  • organizarea cursurilor de vară cu participarea naţională şi internaţională.

MEMBRII SENATULUI

Președinte

Podgornîi Daniel, Chimie, Ch m2

danya.podgornii@gmail.com

Consilier general

Racu Vadim, Biologie moleculară, Bm11

racu.vd@gmail.com

Membrii:

Băhnărel Nicolae, Bioeconomie și economie ecologică, BEc m1

nikubahnarel@yahoo.com

Belous Irina, Biologie moleculară, Bm21

irinabls@mail.ru

Beșleaga Iuliana, Chimie, Ch31

besleaga.iuliana04@gmail.com

Botea Veronica, Limba și literatura română/l.engleză, L21

botea2303@gmail.com

Cebotari Irina, Chimie, Ch11

irina97-08@mail.ru

Marandici Irina, Chimie, Ch11

marandici.ira@mail.ru

Nastasiu Ana, Informatică, In31

anisoara.nastasiu@mail.ru

Negoița Olga, Limba și literatura română/l.engleză, L11

academia.2018@mail.ru

Novac Mihai, Biologie moleculară, Bm21

mihainovac12@gmail.com

Tăbăcaru Vasile, Chimie, Ch11

wasea324@gmail.com

Timuș Xenia, Limba și literatura română/l.engleză, L21

xeny.timus@mail.ru

Titica Tatiana, Chimie, Ch21

tatiana.titica.97@mail.ru

Vicol Vasile, Globalizare: istorie, politici, culturi europene, Gl m1    

vicol.vasile@gmail.com