Centrul universitar Genetică Funcțională

Centrul universitar Genetică Funcțională (CGF) a fost creat în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin Hotărârea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Nr. 38 din 26 martie, 2009. Deţine certificatul de acreditare pe profilul de cercetare Genetică funcţională şi bioinformatică, seria 1 nr. 028 (Hotărârea Nr. AC-2/3. Chişinău, 24 martie 2011, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, RM).

În cadrul CGF activează trei grupe de cercetare: Bioinformatică, Genomică, Proteomică.

ACTIVITĂŢI

  • Cercetare fundamentală şi aplicativă (genetică funcţională, amprentare genomică, screening molecular, etc.).
  • Formarea şi menţinerea potenţialului ştiinţific prin participarea activă în procesul de instruire, reciclare şi perfecţionare a cadrelor înalt calificate pentru necesităţile ştiinţei contemporane şi învăţământul superior.
  • Oferire de servicii în cadrul unor contracte de cercetare cu finanţare internă şi externă.