Științe Exacte

Facultatea Ştiinţe Exacte are misiunea de a oferi studii de înaltă calitate şi competenţe de cercetare ştiinţifică la specialităţile: FIZICĂ, CHIMIE, MATEMATICĂ, INFORMATICĂ şi în cadrul programelor de masterat: MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, INFORMATICĂ APLICATĂ FIZICĂ şi CHIMIE. Studenţii au posibilitatea de selectare a traseului educaţional individul, beneficiază de diferite programe adiţionale la curriculum-ul de bază, ceea ce permite diversificarea competenţelor profesionale.

Facultatea aspiră spre extinderea colaborării cu parteneri naţionali şi internaţionali, o mobilitate academică a studenţilor şi cadrelor didactice eficientă, implicarea activă a studenţilor în procesul de cercetare din centre academice prestigioase, crearea parteneriatelor cu întreprinderile de stat şi agenţii economici privaţi, pentru oferirea unor oportunităţi mai largi de realizare a stagiilor de practică şi angajare în câmpul muncii.

 

 

Planuri de învățământ

Colaborări

Cu scopul armonizării cercatărilor cu colectivele din cadrul Republicii Moldova şi cele de peste hotare, membrii facultăţii colaborează cu o serie de instituţii de cercetare, învăţământ, producere şi din sfera serviciilor: 

UNIVERSITĂŢI, INSTITUTE ŞI CENTRE DE CERCETARE DIN RM 

Institutul de Chimie, AŞM
Institutul de Fizică Aplicată, AŞM
Institutul de Matematică şi Informatică, AŞM
Institutul de Energetică, AŞM
Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, AŞM
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, AŞM
Institutul de Ecologie şi Geografie, AŞM 
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea biologie şi chimie 
AGEPI
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

ACORDURI DE COLABORARE CU UNIVERSITĂŢILE ŞI INSTITUTELE DE CERCETARE DIN STRĂINĂTATE

Universitatea BIOTERRA, Bucureşti, România

Universitatea din Piteşti, România

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România

Universitatea din Oradea, România

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”din Iaşi, România

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iaşi, România

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, România

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Universitatea din California, Riverside, Statele Unite ale Americii

Universitatea din Daugavpils, Letonia

Universitatea de Stat de Tehnologii inginerești din Voronej, Federaţia Rusă

Universitatea Tehnologică de Stat din Penza, Federaţia Rusă

Universitatea Dicle, Diyarbakir, Turcia

Universitatea „Paisii Hilendarski” din Plovdiv, Bulgaria

Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, Federaţia Rusă

Universitatea „Prietenia Popoarelor”, Moscova, Federaţia Rusă

Universitatea Liberă Internaţională, Odesa, Ucraina

Institutul Internaţional Ecologic de Stat ”A. Saharov”, Minsk, Belarus

INCDO INOE 2000 Filiala Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, România

Institutul Comun pentru Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă 

ACORDURI DE COLABORARE CU AGENŢI ECONOMICI DIN RM

Î.S. Izomer, Chişinău
Ecochimie, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Proredox Group, S.R.L., Chişinău
I.C.S. Nitech, S.R.L., Chişinău

Seminare, Lecţii publice

Noutăţi în ştiinţă

BG (Association Bernard Gregory) and its partners, the French-German University and the French-Italian University, is organizing a 2-day event on researchers' mobility and career development in Europe, with the support of the European Commission.

 The purpose of the event is to inform PhDs about:
- the research landscape in different European countries,
- the funding schemes available in Europe,
- the recruitment process across Europe, in academia and outside.
 During two days, they have the opportunity to meet and discuss with representatives of research institutes, mobility/research funding agencies, companies and career advisors from Europe.

Sursa: https://www.abg.asso.fr/en/article/fr-researchers-without-borders-venez-... pratiques et programme  

 

Premiul Nobel pentru Chimie a fost atribuit miercuri cercetătorilor Jacques Dubochet, Joachim Frank și Richard Henderson "pentru dezvoltarea crio-microscopiei electronice (cryo-EM) pentru determinarea structurii moleculelor vii în imagini de înaltă rezoluție, conform comunicatului de presă al Comitetului Nobel din Stockholm, 2017
Sursa: https://www.agerpres.ro/sci-tech/2017/10/04/nobel-2017-premiul-nobel-pentru-chimie-a-fost-atribuit-pentru-dezvoltarea-crio-microscopiei-electronice-12-59-32

 

SOCIETATEA INVENTATORILOR DIN ROMÂNIA (S.I.R), 
organizează “Târgul Internațional de Invenții și Idei Practice 
INVENT- INVEST 2017″, Ediția a VIII-a, Ungheni, ROMÂNIA-MOLDOVA 
în perioada 12 – 15 Noiembrie 2017, cu sprijinul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași  și al Academiei de Științe din Republica Moldova.
Eveniment organizat sub patronajul Ministerului Cercetării și Inovării (MCI),  Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic (AITT), Agenției de Dezvoltare Regională (ADR), Universității Academiei de Științe a Moldovei (UnAȘM) și cu susținerea Camerei de Comerț și Industrie, agenților economici și a autorităților locale din regiune.
Sursa: http://sir-inventica.ro/invent-invest-2017/