Tutoriat și orientare profesională

Educaţia, Formarea profesională, Cariera -
piloni ai unei societăţi prospere

Această pagină se adresează elevilor care doresc să-şi continue studiile la universitate, studenţilor, absolvenţilor USDC şi potenţialilor angajatori.
Misiunea de a oferi asistență în cunoașterea ofertei educaționale a USDC și a oportunităților de angajare în câmpul muncii, în dezvoltarea competenţelor ce facilitează angajarea etc. revine responsabililor de tutoriat și orientare profesională de la catedrele de profil, facultăţi.

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE

Promovarea imaginii universităţii

 • informarea candidaților privind oferta academică a USDC (prezentări în licee, târgul ofertelor academice universitare şi postuniversitare, Ziua uşilor deschise);
 • actualizarea paginii pe site-ul USDC – ADMITERE;
 • elaborarea unor spoturi publicitare şi reînnoirea materialelor informative (afişe, pliante, postere) pentru site-urile dedicate (Admitere.md, Studenţie.md.);
 • organizarea concursului on-line “Azi elev – mâine student”;
 • studiul opţiunilor liceenilor pentru USDC, în scopul cunoaşterii cererii  tinerilor pentru facultăţi şi specializări;
 • organizarea Caravanei USDC, în liceele din ţară și Chișinău;
 • organizarea Zilei uşilor deschise a Universităţii;
 • promovarea, la nivel naţional şi internaţional, a programelor de studii, pe cele trei niveluri (licenţă, maşter, doctorat), urmărindu-se creşterea competiţiei şi selecţionarea valorilor potenţiale, în rândul studenţilor şi tinerilor cercetători.

Consiliere în educație

 • informarea cu privire la sistemul de credite, regulamentele USDC, cazare, modul de acordare a burselor, resurse educaţionale etc.;
 • asistarea studenților în alegerea traseului individual de studii pentru dobândirea competențelor și abilităților necesare unei mai bune inserții în câmpul muncii;
 • consilierea studenților, absolvenților în probleme de formare profesională continuă: programe de masterat, doctorat, cursuri postuniversitare, alte oportunități profesionale (stagii de practică, burse etc.);
 • consultanța în obţinerea burselor de studii (de ex. nominală, de merit), oferite de diferite organizaţii naționale și internaționale;
 • identificarea tendinţelor generale ale pieţei muncii, competenţelor cerute candidatului de către angajator (sondaje ale angajatorilor/angajaților, în scopul perfectării curriculei).

Consultanţă în dezvoltarea profesională

 • consilierea studenților în dezvoltarea de abilităţi, care să le faciliteze angajarea (elaborarea CV, scrisoare de intenție / motivație, scrisoare de mulţumire, interviu de selecție etc.);
 • stimularea implicării studenților în activități de voluntariat, ONG-uri;
 • dezvoltarea relației angajator-angajat (organizarea de training-uri, seminare, interviuri cu participarea angajatorilor, stagii de practică, job-uri pe perioada vacanţelor);
 • informarea privind oportunităţile de angajare (inclusiv proiecte naționale şi/sau internaţionale); institutele AŞM etc;
 • înregistrarea studenţilor interesaţi în găsirea unui loc de muncă într-o bază de date ce poate fi oferită angajatorilor, la cerere;
 • oferirea unui feedback  în ceea ce priveşte reuşita profesională a absolvenţilor;
 • organizarea seminarelor pentru dezvoltarea competenţelor și aptitudinilor care contribuie la sporirea șanselor de inserţie pe piaţa muncii (ex.  managementul carierei; dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă; managementul timpului etc.).

PREMISE PENTRU O CARIERĂ DE SUCCES

 • autoevaluarea aptitudinilor personale corespunzătoare profesiei aspirate;
 • informarea corectă şi la timp privind ofertele educaţionale propuse de diverse instituţii superioare de învăţământ;
 •  elaborarea unui plan de acţiune, care să cuprindă paşii de urmat ( cursuri suplimentare, CV, interviu etc.);
 • identificarea ofertelor de angajare pe piaţa muncii;
 • elaborarea dosarului de angajare (scrisoare de intenţie, CV, scrisoare de recomandare etc.);
 • formarea unei atitudini corespunzătoare pentru prezentarea la un interviu de angajare;
 • conştientizarea importanţei planificării timpului;
 • dezvoltarea imaginii de sine;
 • dezvoltarea capacităţii de autoanaliză;
 • conştientizarea cunoaşterii prevederilor legislative, referitoare la condiţiile de angajare şi muncă.

INFORMAȚII UTILE PENTRU CARIERA TA

ATELIERE DE LUCRU, SEMINARE