Studii și managementul calității

Secţia Studii și managementul calității constituie  o subdiviziune a universităţii care asigură realizarea procesului de învăţământ la licenţă şi masterat în conformitate cu actele normative ale ministerelor de resort, în baza Statutului USDC şi altor acte interne.

ACTIVITĂŢI DE BAZĂ

  • organizarea examenului de admitere la studii superioare de licenţă şi masterat;
  • coordonarea organizării şi desfăşurării examenelor de finalizare a studiilor superioare de licenţă, masterat;
  • evidenţa contingentului de studenţi şi masteranzi (înmatriculări, exmatriculări, transferuri, echivalări etc.);
  • coordonarea întocmirii şi eliberării actelor (diplome,  supliment la diplomă, adeverinţe de confirmare a studiilor, foi matricole etc.);
  • elaborarea ordinelor şi dispoziţiilor privind desfăşurarea procesului de studii;
  • elaborarea rapoartelor statistice (burse, promovabilitate, inserţia în câmpul muncii, etc.).