Acord de colaborare bilaterală între USDC și ”Bioterra”

În data de 22 noiembrie, 2019 în cadrul Conferinței Științifice cu Participare Internațională „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, rectorul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir” dr. hab., conf. univ., Aurelia HANGANU și prorectorul pentru Programe Europene și Relații Internaționale al Universității ,,Bioterra”, București, România, prof. univ., dr. Nicole Livia PETCULESCU, au semnat un Acord de colaborare bilaterală dintre cele două Universități. Acest acord presupune mobilități ale membrilor personalului didactic și de cercetare al ambelor instituții, în vederea realizării proiectelor comune de cercetare; mobilități ale studenților celor două instituții, precum și circulația publicațiilor și a informațiilor pe domeniile specifice de studiu și de cercetare.