Conferinţe, seminare, lecţii publice

Simpozionul Internațional de Agricultură şi inginerie alimentară
10/19/2018
O delegaţie a Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, în componenţa acad. Maria Duca, rector, dr. Port Angela, prorector activ. didact. și  dr. Steliana Clapco, cercet. șt. coord. în Centrul universitar de Genetică Funcțională, a participat în...
Ședința Atelierului academic cu genericul "Geneza și evoluția proceselor migraționiste în...
10/18/2018
Pe data de 18 octombrie 2018, în aula 18, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Geneza și evoluția proceselor migraționiste în contextul globalizării. La eveniment a participat dl Eugen STRĂUȚIU, dr., profesor la Universitatea „Lucian Blaga...
Trening „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”
10/12/2018
La 12 octombrie 2018, responsabilul de implementarea tehnologiilor informaționale Domenco R. a organizat treningul „Tabla interactivă – instrument util pentru e-learning”. La seminar au participat conf. univ. dr. Boian I. – șef Departament Științe Biologice...
Conferința de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+
10/12/2018
În perioada 10-12 octombrie 2018 a avut loc în București prima conferință de valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+ dedicată învățământului superior, „Erasmus+ în învățământul superior: un pas dincolo de mobilitate”. Evenimentul realizat de ANPCDEFP...
Ședința atelierului academic “Unitatea în diversitate a graiurilor românești”
10/08/2018
Pe data de 8 octombrie 2018, în aula 2, a avut loc ședința Atelierului academic cu genericul Unitatea în diversitate a graiurilor românești. La eveniment a participat dna Iulia MĂRGĂRIT, dr., cercetător științific principal la Institutul de Filologie al...
Prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale DAAD la USDC
10/03/2018
La 3 octombrie 2018 în incinta Universității de Stat „Dimitrie CANTEMIR” a avut loc  prezentarea ofertei de burse și a altor oportunități educaționale pentru cetățenii Republicii Moldova în anul 2019-2020, prezentate de către dr. Josef SALLANZ,...
Lansare de carte "Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre K. Marx"
09/06/2018
La 6 septembrie 2018 a fost lansată la Chişinău cartea Mai este acesta oare un filosof? Eseu despre Karl Marx, apărută la editura Cartea Românească. Evenimentul a fost organizat de Sectorul Filosofie al Institutului de Istorie şi Departamentul Ştiinţe...
Stagiul de practică al studenților USDC la Facultatea de Chimie a Universității „Alexandru Ioan...
06/30/2018
În temeiul Acordului Cadru de colaborare între Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” (USDC) și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC),  în perioada 25.06.2018-30.06.2018 a fost organizată și desfășurată mobilitatea academică de scurtă...
Tinerii cercetători s-au întrunit la USDC la cea de-a VII-a ediție a conferinței științifice „...
06/15/2018
La 15 iunie 2018, în cadrul Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, și-a desfășurat lucrările Conferința Științifică a Doctoranzilor (cu participare internațională) „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția...
Stagiul de practică a studenților USDC la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan...
06/15/2018
În perioada 12-17 iunie 2018, studenții Facultății Științe Socioumanistice au efectuat un stagiu de mobilitate academică de scurtă durată (stagiu de practică) la  Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.  Obiectivul...

Pagini