Conferinţe, seminare, lecţii publice

Congresul internațional în domeniul Biologiei, Agriculturii și Științelor Vieții
11/08/2019
În perioada 7-8 noiembrie curent, doi membri ai echipei Centrului universitar de Genetică Funcțională – Steliana Clapco, cercetător științific coordonator și Rodica Martea, cercetător științific superior – au participat la lucrările International Biological,...
Reuniunea „Face the future of sunflower in Europe”
11/05/2019
În perioada 5-9 noiembrie curent, doamna academician Maria Duca a participat la întrunirea internațională Face the future of sunflower in Europe organizată în Sevilia, Spania, de către compania privată Corteva. Evenimentul a reunit savanți și reprezentanți ai...
Studenții ciclului II de masterat de la USDC învață să-și transforme visele-ideile în realitate
11/04/2019
Proiectele și ideile de proiect joacă un rol deosebit de important, în special, în cazul activităților de cercetare, precum și în cazul înființării unei afaceri. La inițiativa Dnei dr. Aliona Mereuța, titularul cursului „Elaborarea și Administrarea...
Deschiderea anului academic doctorat 2019-2020
11/01/2019
La data de 1 Noiembrie 2019, la USDC a avut loc deschiderea anului academic 2019-2020 de studii superioare de doctorat.   La eveniment au participat: dr. har. Aurelia Hanganu, rector USDC; acad. Ion Tighineanu, președintele AȘM; dr. Andrei...
Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor”
10/24/2019
Conferința națională cu participare internațională “Științele vieții în dialogul generațiilor: Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri”, ediția a IV-A, s-a desfășurată între 21-22 octombrie, în cadrul Universității de Stat ”Dimitrie...
Excursia studenților USDC la uzina Moldsalvia
10/03/2019
La data de 3 octombrie 2019 a fost realizată excursia la uzina de prelucrare a plantelor etero-uleioase a Companiei moldo-franceze „Moldsalvia” SRL din localitatea Pervomaisc, r-nul Căușeni. În cadrul vizitei studenții, masteranzii și doctoranzii USDC au fost...
Conferința Internațională „European Conference on Crop Diversification“
09/21/2019
Membrii echipei centrului de Genetică Funcțională al Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir”, acad. Maria Duca și dr. Steliana Clapco, au participat în perioada 18-21 septembrie la conferința internațională „European Conference on Crop Diversification...
Teze în cotutelă internațională examinate în ședința Seminarului Științific de Profil
06/13/2019
La data de 13 iunie 2019, în ședința Seminarului Științific de Profil la specialitatea Fiziologie vegetală (Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor), au fost examinate două teze de doctorat elaborate în cadrul Centrului de Genetică...
Conferința tinerilor cercetători la USDC
06/10/2019
La 10 iunie 2019 și-a desfășurat lucrările a VIII-a ediție a Conferinței Științifice a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”. Acest eveniment a avut drept scop crearea și instituționalizarea unei...
Seminarul științific „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”
05/28/2019
Pe data de 28 mai 2019, la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost organizat seminarul științific cu tematica „Tendințe contemporane ale chimiei și dezvoltarea durabilă”. Cercetătorii științifici cu renume din Republica Moldova acad. Duca...

Pagini