Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Imagologia literară: școli, direcții, metode”

ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Imagologia literară: școli, direcții, metode, elaborată de către studenta-doctorandă IOVU Elizaveta, program de doctorat: 622.03. Teoria literaturii, Școala doctorală științe umaniste.

Conducător de doctorat:  dr. hab., conf. univ. Aliona Grati.

 

Data susținerii:  21 octombrie 2020

Ora: 14.00

Localul: Sala Senatului, Blocul A al campusului studențesc, str. Academiei, 3/2,

 

Comisia de susținere publică a tezei de doctorat:

1. Mihai CIMPOI, acad., dr. hab., prof. univ., 622.01 – Președinte, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”;

2. Galina ANIŢOI, dr. conf. cerc., 622.03 – referent, Institutul de Filologie Română „B. P. Hasdeu”;

3. Elena PRUS, dr. hab., prof. univ, 622.02 – referent, Universitatea Liberă Internațională din Moldova;

4. Iulian BOLDEA, dr., profesor – referent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, Institutul de Cercetări socio-umane „Gh. Şincai” al Academiei Române;

5. Aliona GRATI, dr. hab., conf. univ, 622.03 – conducător de doctorat, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”.

 

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

 

Teza de doctor poate  fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USDC, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC  www.usdc.md)

21 septembrie 2020