Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici asupra levurilor din genul Rhodotorulla”

Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: "Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici asupra levurilor din genul Rhodotorulla ” elaborate de studenta – doctorandă  Beșliu Alina, program de doctorat:  167.01 Biotehnologie, bionanotehnologie,  domeniul științific: 1. Științe ale naturii.