Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji)”

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  "Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l. (Goji)” elaborate de studenta– doctorandă  Tabăra (Gorceag) Maria, program de doctorat 164.01 Botanica,  domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat  doctor  în biologie, conferențiar cercetător Ciorchină Nina

Data: 05 noiembrie 2020,
Ora: 15.00
Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18

Comisia de doctorat:

CALALB Tatiana, doctor habilitat, conferențiar universitar - președinte
COMANICI Ion, doctor habilitat, profesor universitar – referent
PÎNTEA Maria, doctor habilitat, conferențiar universitar - referent
LEȘANU Mihai, doctor, conferențiar universitar - referent
CIORCHINĂ Nina, doctor, conferențiar cercetător, – membru

 

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md