Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova”

Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele naturale şi antropizate din Republica Moldova elaborate de studenta– doctorandă  Țugulea Cristina, program de doctorat 165.04 Entomologie,  domeniul științific: 1. Științe ale naturii.

Conducător de doctorat  dr. hab. în biologie, prof. cerc. Derjanschi Valeriu

Data: 30 octombrie 2020, ora 13.00
Localul: str. Academiei, 3/2, campusul studențesc, blocul A ,  sala 18

Comisia de doctorat:

VOLOȘCIUC Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, USDC – președinte
CALESTRU Livia, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător – referent
NASTAS Tudor, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent
MANIC Gheorghe, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător – referent
DERJANSCHI Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător – membru

 

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM și  pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

 

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md