Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)”

Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  " Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)” elaborate de studenta– doctorandă  Certan Corina, program de doctorat: 166.01 Ecologie,  domeniul științific: 1.Științe ale naturii.

Conducător de doctorat: dr. hab. în biologie, conf. cerc. Bulimaga Constantin

Data: 06 noiembrie 2020
Ora: 14.00
Localul: str. Academiei, 3/2, Campusul studențesc, bloc A, sala 18

Comisia de doctorat:

CRIVOI Aurelia, doctor habilitat, profesor universitar – președinte
CUZA Petru, doctor habilitat, profesor universitar –– referent
POSTOLACHE Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar. - referent
NAGACEVSCHI Tatiana, doctor, conferențiar universitar - referent
BULIMAGA Constantin, doctor habilitat, conferențiar cercetător - membru

 

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Biblioteca ştiinţifică ,,Andrei Lupan”, Biblioteca USM, pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md) și pe pagina web a USDC www.usdc.md

Teza de doctor

Rezumatul tezei de doctor în limba română

Rezumatul tezei de doctor în limba engleză

Avizele / comentariile asupra tezei înaintate spre susținere pot fi expediate la adresa electronic a Școlii doctorale Științe biologice: sd_sb@usdc.md