Anunțuri

Târgul internațional de invenții și idei practice INVENT – INVEST, ediția a XI-a – 2020
11/20/2020
Târgul se adresează în special inventatorilor cu b
Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Particularităţile restabilirii ecosistemului...
10/05/2020
Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  " Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A)” elaborate de studenta– doctorandă  Certan Corina, program de doct
Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a...
10/05/2020
Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  "Dezvoltarea și multiplicarea microclonală a specie Lycium barbarum l.
Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Starea actuală şi importanţa fluturilor din...
09/29/2020
Şcoala doctorală Științe Biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul:  „Starea actuală şi importanţa fluturilor din familia Noctuidae (Lepidoptera) în ecosistemele
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Teoria variabilității și aplicabilitatea ei la...
09/25/2020
Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: TEORIA VARIABILITAȚII ȘI APLICABILITATEA EI LA LIMBA ROMANA DIN REPUBLICA MOLDOVA, elaborată de către studenta-doctorandă BOTNARI Li
Admiterea la studii de doctorat în anul universitar 2020/2021
09/22/2020
ADMITEREA din  anul 2020 la studiile superioare de doctorat la Universitatea de Stat din Moldova este organizată  în 11 Școli Doctorale, fondate de USM, și în 8 școli doctorale, create de mai multe consorții naționale, aflate actualmente sub auspiciul USM.
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: „Imagologia literară: școli, direcții, metode”
09/22/2020
ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚE UMANISTE DIN CADRUL CONSORȚIULUI NAȚIONAL ADMINISTRAT DE UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
Susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul „Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici...
08/20/2020
Şcoala doctorală științe biologice anunţă susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul: "Efectele nanoparticulelor oxizilor metalici asupra levurilor din genul Rhodotorulla ” elaborate de studenta – doctorandă  Beșliu Alina, p
ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162. GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.01 GENETICA VEGETALĂ DIN...
06/29/2020
Se anunţă examinarea tezei de doctor habilitat  în științe biologice „Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură”,   specialitatea 162.01- Genetica vegetală, autor Andronic Larisa, dr. conf. cercet. 

Pagini