ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL 162. GENETICĂ, SPECIALITATEA 162.01 GENETICA VEGETALĂ DIN 14 IULIE 2020

Se anunţă examinarea tezei de doctor habilitat  în științe biologice „Citogenetica procesului de patogeneză virală la plantele de cultură”,   specialitatea 162.01- Genetica vegetală, autor Andronic Larisa, dr. conf. cercet. 

Consultant științific:

Duca Maria – academician, doctor habilitat în științe biologice

Experți desemnați la teză:  

Palii Andrei - doctor habilitat, profesor universitar

Calalb Tatiana - doctor habilitat, conferențiar universitar

Sacară Victoria  - doctor habilitat, conferențiar cercetător

Data: 14 iulie, 2020

Ora: 10:00

Local:  Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Sala Senatului, bloc A, str. Academiei 3/2, MD-2028