Târgul internațional de invenții și idei practice INVENT – INVEST, ediția a XI-a – 2020

Târgul se adresează în special inventatorilor cu brevet de invenţie sau cu cerere de brevet, dar  pot participa şi cei care au avut o idee şi au realizat-o practic sub formă de machetă, model experimental sau prototip sau cei care sunt interesați de eveniment.

Târgul de Invenţii şi Idei Practice „INVEST – INVENT” constituie un bun prilej de realizare a unui transfer de idei ştiinţifice şi tehnice din sfera academică în sfera productivă şi a mediului de afaceri, reprezentând ocazia potrivită pentru afirmarea si promovarea creativităţii tehnice, în ideea de a oferi agenţilor economici posibilitatea de a aplica rezultatele cercetărilor inovative.

Acest târg are drept scop atât diseminarea informaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor şi inventatorilor din domenii diferite, cât și evidenţierea preocupărilor cercetătorilor şi inventatorilor români care să permită stimularea creativităţii agenţilor economici să realizeze tehnologii, produse şi servicii noi sau cu îmbunătăţiri semnificative şi cu nivel crescut de competitivitate. Se au în vedere stimularea inovării şi creşterea gradului de sensibilizare a mediului economic privind importanţa aplicării rezultatelor cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice, creşterea vizibilităţii şcolii româneşti de inventică şi a contribuţiei acesteia la patrimoniul ştiinţific internaţional, integrarea colectivelor şi centrelor de cercetare cu rezultate ale cercetării inovativ-inventive în activităţile comunităţii ştiinţifice internaţionale.

INVITAȚIE 

 

Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite la adresa: 

http://www.inventica-sir.ro/events.html