Evenimente

Roundtable "The dangers of our day - to prevent AIDS"
02/07/2013
La 7 februarie 2013 în cadrul facultății Științe ale Naturii a fost organizată o masă rotundă cu tematica ” Pericolele zilei noastre – prevenirea SIDA”.
Roundtable "Fight and you will win"
02/05/2013
Pe data de 5 februarie 2013, în cadrul Facultății Științe ale Naturii, a fost organizată o masă rotundă cu tematica „Luptă și vei învinge”.
Scientific Conference "Iulian Philip at 65"
01/31/2013
La data de 31 ianuarie 2013, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM ”A. Lupan”, s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică Iulian Filip la 65 de ani, la care au participat studenţii anului I, II şi III ai  facultăţii Ştiinţe socioumanistice.
Charity Action at Center of family tipe placement "Small Group Homes"
12/27/2012
Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a organizat la data de 27 decembrie 2012 o acţiune de caritate cu implicarea activă a studenţilor şi a colaboratorilor instituţiei, în vederea colectării de bunuri pentru cei 20 de copii aflaţi în 
Seminar "Copyright"
12/25/2012
La  25 decembrie 2012, la UnASM s-a desfăsurat  seminarul   Drepturile de autor.
Student Scientific Conference "Science Paradigms", Part I, Fourth Edition
12/15/2012
A IV-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 15 decembrie 2012, în Sala Senatului a UnAŞM, conform programului.
Excursion to Soroca Fortress, Cosăuţi Monastery and Candle near the town of Soroca
12/09/2012
La data de 09 decembrie 2012, studenţii ciclului I, licenţă insoţiti de dl. M. Ursu, conf. univ., au organizat o excursie spre Cetatea Soroca, Mănăstirea Cosăuţi şi Lumînarea de lîngă orăşelul Soroca.
Public Lecture on the topic ”Presentation of student involvement opportunities in research projects...
12/06/2012
La data de 6 decembrie 2012, în Sala Senatului a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut loc prelegerea publică cu tematica ,, Prezentarea oportunităţilor de implicare a studenţilor în proiecte de cercetare, activităţi extracurriculare, activitatea ONG-urilor”, prez
Trip to the Cave of Surprises
11/18/2012
La data de 18 noimbrie 2012 , profesorul de educaţie fizică al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl. M.
Student Creativity Contest "Social involvement of the youth"
11/16/2012
La data de 16 noiembrie 2012, în incinta Institutului de Chimie, s-a desfăşurat  concursul de creaţie studenţească: Implicarea socială a tineretului studios,  la care au participat studenţii anului I, II şi IIIai  facultăţii Ştiinţe socioumanistice.

Pages