Evenimente

Training “Bioinformatical Tools in Research”
12/07/2013
Bioinformatica reprezintă o direcţie ştiinţifică nouă, interdisciplinară, cu o evoluţie ascendentă catalizată de dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi realizările în domeniul biologiei moleculare din ultimile deceni
Training "Basic Methods in Molecular Biology"
12/05/2013
În cadrul instruirii continue a colaboratorilor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, pe data 5 – 6 decembrie s-a desfăşurat training-ul "METODE DE BAZĂ ÎN BIOLOGIA MOLECULARĂ".
Training “Contemporary trends in teaching methodology”
11/28/2013
Joi, 28 noiembrie, ora 14.30 în Sala Senatului (18, Blocul Central al UnAŞM) a avut loc trainingul “Tendinţe contemporane în metodologia didactică” cu scopul exersării abilităţilor studenţilor UnAŞM în domeniul modulului psiho-pedagogic. 
Trip to ”Royal Forest” (Pădurea Domnească)
11/24/2013
La data de 24 noiembrie 2013, studenții UnAȘM au avut parte de o excursie deosebită la Pădurea Domnească, considerată o perlă a plaiului nostru.
Tolerance - the key to team success
11/14/2013
La data de 14 noiembrie, în cadrul facultăților UnAȘM, s-au desfășurat discuții – dezbateri cu tematicaToleranța -  cheia succesului unui colectiv. În această activitate au fost implicați studenții anului I, II și III.
Scientific Conference "A. Camus in the context of contemporary philosophy ", dedicated to...
11/07/2013
În data de 7 noiembrie 2013 în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” s-au desfăşurat lucrările Conferinţei ştiinţifice „Albert Camus în contextul filosofiei contemporane”, consacrată aniversării de 100 de ani de la naşterea filosofului. 
International Scientific Conference "Philosophy and the human perspective"
11/07/2013
Frumoasa tradiţie ce s-a încetăţenit în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe de a colabora cu alte centre de cercetare ştiinţifică a demonstrat odată în plus necesitatea şi importanţa organizării acestor manifestări ştiinţifice.
Training „Methods of data presentation in software Prezi”
11/06/2013
La 6 noiembrie 2013, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost organizat un training cu genericul „Modalităţi de prezentare a datelor în programul Prezi”, prezentat de către drd. Duca Daniela. La training a fost prezent rectorul UnAŞM acad.
Junior prom (Balul bobocilor) - 2013
11/01/2013
Studenţii anului I ai UnAŞM prin multă muncă şi perseverenţă, au avut marea şansă de a se transforma în  seara de 1 noiembrie 2013, din bobocei imaginari în studenţi adevăraţi! Chiar dacă a fost doar un exerciţiu de creaţie, ingeniozitate şi talent, s-au isprăvit cu brio şi au trăit balu
The Third National Symposium with international participation "Advanced Biotechnologies -...
10/24/2013
În perioada 24 – 25 octombrie 2013, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM în colaborare cu Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei au organizat al III-lea Simpozion naţional cu participare internaţională “Biotehnologii avansate – realizări şi perspec

Pages