Biologie Moleculară

Descrierea generală

Biologia moleculară reprezintă un domeniu interdisciplinar ce integrează informaţiile obţinute la diferite nivele de organizare a materiei vii,relevând atât dinamismul, cît şi performanţa dezvoltării biologiei contemporane. Pregătirea specialiştilor în domeniul Biologiei moleculare este dictată de cerinţele timpului, amplificate de progresul tehnico-ştiinţific al societăţii actuale. Programul de specialitate la masterat de cercetare prevede aprofundarea cunoştinţelor teoretice în domeniul Biologiei Moleculare, bazele cărora au fost obţinute în cadrul ciclului I, fiind în special axat pe studiul detaliat al proceselor vitale la nivel molecular prin tehnici moderne de analiză. Programul studiilor de masterat include discipline fundamentale: Proteomică, Genetica moleculară, Cercetare şi dezvoltare tehnologică, Biochimia metabolică, disciplinele de specialitate: Bioinformatica, Filogenia moleculară, Genetica animală, Genetica reproducerii, Enzimologia, Proteomica, Transducţia semnalelor şi disciplinela libera alegere: Transgeneza la plante şi animale, Apoptoza, Tehnici avansate în biologia moleculară, Simbiogenetica, Bazele moleculare ale maladiilor şi expresia genelor, caredetermină formarea competenţelor de cercetare şi profesionale ale absolventului.

 

La finalizarea studiilor, absolventul va obţine:

competenţe generale:

 • să identifice principalele direcţii de evaluare şi dezvoltare  a Biologiei moleculare ca ştiinţă;
 • să argumenteze utilizarea unei anumite metodologii în studiul Biologiei moleculare;
 • să propună / realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică, demonstrând un înalt grad de autonomie;
 • să cerceteze, proiecteze şi implementeze proiecte de Biologie moleculară, care să conducă la soluţii sociale;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • să identifice metodele adecvate obiectivelor cercetării;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de Biologia moleculară;
 • să aplice inovaţiile din domeniul Biologiei moleculare  în practică;
 • să interpreteze concepţiile biologice în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională.

competenţe specifice:

 • să identifice principalele direcţii de evaluare şi dezvoltare  a Biologiei moleculare ca ştiinţă;
 • să argumenteze utilizarea unei anumite metodologii în studiul Biologiei moleculare;
 • să propună / realizeze proiecte de cercetare ştiinţifică, demonstrând un înalt grad de autonomie;
 • să cerceteze, proiecteze şi implementeze proiecte de Biologie moleculară, care să conducă la soluţii sociale;
 • să stabilească priorităţile studiilor interdisciplinare în cercetările ştiinţifice;
 • să identifice metodele adecvate obiectivelor cercetării;
 • să adapteze realizările ştiinţifice din alte domenii la investigaţiile ce ţin de Biologia moleculară;
 • să aplice inovaţiile din domeniul Biologiei moleculare  în practică;
 • să interpreteze concepţiile biologice în vederea realizării lucrărilor proprii;
 • să utilizeze tehnologiile contemporane în colaborarea profesională.

 

Institute încadrate în realizarea programului

Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor AŞM (Certificat de acreditare: Seria 1 nr. 011, Hotărârea nr. 29/AC, din 5.12.2006); Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie AŞM (Certificat de acreditare: seria I Nr.008, Hotărârea nr 23/AC din 14.09.2006); Institutul de Zoologie AŞM (Certificat de acreditare: seria I nr. 003 Hotărârea nr 8/AC din 19.01.2006); Grădina Botanică (Institut) a AŞM (Certificat de acreditare seria I, nr. 006, Hotărârea nr 16/AC din 16.02.2006); Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie AŞM (Certificat de acreditare: seria I nr. 001, Hotărârea nr. 4/AC din 12.01.2006); Centrul Naţional de Sănătate a Reproducerii şi Genetică Medicală (Certificat de acreditare: nr.50/AC, din 30 octombrie 2008).

Direcţiile ştiinţifice fundamentale şi aplicate

Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură. Elaborarea de procedee fiziologice de optimizare a agriculturii intensive, organică (ecologică). Fundamentarea metodologică a monitoringului zoologic şi a concepţiei de valorificare a lumii animale în zona de interferenţă biogeografică. Elaborarea bazelor ştiinţifice a introducerii şi valorificării fondului genetic al plantelor valoroase pentru economia naţională. Elaborarea bazelor ştiinţifice a amenajării spaţiilor verzi urbane şi rurale. Elaborarea metodelor şi procedeelor sanocreatologene. Biotehnologii agricole, fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară.

Perspective de angajare

Absolvenţii pot fi angajaţi în calitate de cercetători în centre academice, farmaceutice, de mediu, laboratoare clinice şi de diagnostic, laboratoare din sectorul sănătăţii publice etc., sau îşi pot continua investigaţiile în cadrul studiilor de doctorat la UnAŞM, în instituţiile de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi diverse structuri / organizaţii ce ţin de specialitatea respectivă.

Onestitatea academică

Dezvoltarea profesională este axată pe cunoaşterea activă (prin analiză, sinteză şi investigaţii), studentul fiind plasat în centrul activităţii didactice, motivând interesul şi curiozitatea faţă de procesele ce se petrec în mediu. În acelaşi timp, esenţial este respectul acordat cunoaşterii produse de ceilalţi, indicând sursa de citare. Este interzis copiatul la examene, lucrări, teste, în timpul activităţii individuale şi elaborării rapoartelor, eseurilor. Importantă este interrelaţia adecvată între studenţi şi dintre studenţi şi profesori. Respectarea regulilor de conduită civică şi academică va asigura un proces de instruire de calitate înaltă.