Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a studenților și masteranzilor „Viitorul ne aparține", ediția a V-a

La 29 aprilie 2015 a avut loc ediția a V-a a Conferinței Științifice Internaționale a Studenților și MasteranzilorViitorul ne aparține”, organizată de Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.
Evenimentul a reunit 135 de studenți și masteranzi din Republica Moldova, Belarusi și Federația Rusă, în scopul instituirii unei platforme interactive, moderne de comunicare ştiinţifică pentru cercetătorii în devenire.
În acest context, lucrările Conferinței au fost divizate în două sesiuni. În prima jumătate a zilei a avut loc sesiunea plenară, în cadrul căreia au fost audiate 11 rapoarte, ce au reflectat aspecte generale ale cercetărilor științifice din diverse domenii.
În a doua jumătate a zilei participanţii s-au întrunit în 6 ateliere de lucru structurate pe domeniile:

  • Biologie, Biologie moleculară
  • Ecologie, Geografie, Științe ale mediului, Bioeconomie și Economie Ecologică
  • Științe, Limbi și Literaturi
  • Filozofie, Comunicare, Securitate Națională, Politici și Culturi Europene
  • Chimie și Fizică
  • Matematică și Informatică

În cadrul atelierelor participanții au avut posibilitatea de a prezenta rezultatele cercetărilor proprii și aborda probleme concrete, legate de obiectele specifice de cercetare.
La sesiunea în plen cu mesaje de salut au participat dl academician Ion Dediu, dl. dr. Andrian Delinschi, prorector relații internaționale și informatizare, decanii facultăților UnAȘM – dr. Rodica Ciobanu, dr. Eduard Coropceanu, dr. Daniela Elenciuc.

Tezele participanților au fost editate în culegerea materialelor științifice ale Conferinței.