Catedra Limbi şi Literaturi

Catedra Limbi şi Literaturi dispune de un potenţial intelectual valoros, care oferă o pregătire fundamentală în domeniul limbii şi literaturii române, conjugată cu studierea la un nivel înalt a limbii engleze, ceea ce asigură o deschidere mai largă spre orizonturile cunoaşterii, comunicării multilingvistice şi pluriculturale etc. Un obiectiv prioritar al Catedrei este de a antrena studenții în cercetarea științifică, misiune posibilă graţie colaborării fructuoase cu Institutul de Filologie, AŞM. Abilitățile necesare cercetării sunt formate, inclusiv, prin întâlniri cu personalități marcante ale culturii române, prin participări la diverse manifestări științifice, organizate atât în cadrul Universității Academiei de Științe, cât și în alte instituții din țară sau din străinătate. Catedra încurajează activitatea Cercului literar-lingvistic, implicarea studenţilor în diverse ONG-uri şi acţiuni de voluntariat, în scopul dezvoltării competenţelor organizatorice, de lucru în echipă, responsabilitate civică etc.

Absolvenţii catedrei Limbi şi Literaturi pot ocupa funcţii dintre cele mai diverse: cercetători, filologi, lingvişti, traducători, editori, redactori, referenţi literari consilieri, cadre didactice, funcţionari de stat etc.

 

 

 

 

Stela Spînu

Doctor,
conferențiar universitar,
șef catedră