Clubul de Filosofie

Clubul de Filosofie de pe lângă Catedra Filosofie, Istorie și Metodologia Cercetării a UnAȘM (moderator: Dr. Alex Cosmescu) desfășoară, la moment, două proiecte:

  • Primul proiect (realizat în colaborare de A. Cosmescu și lect. univ. Andrei Perciun) include întâlniri săptămânale ale studenților interesați de fenomenologie ca abordare metodologică în filosofie. La ședințele cercului de fenomenologie se discută pornind de la o lucrare a Prof. Dr. Lester Embree (Florida Atlantic University), Reflective Analysis. A First Introduction into Phenomenological Investigation. Scopul fundamental al acestor întâlniri este formarea deprinderilor de analiză reflexivă, care pot să le ofere participanților posibilitatea de a formula, în texte filosofice coerente, enunțuri justificate intuitiv, în baza experienței proprii.
  • În paralel, pornind de la interesele studenților, dar și de la disponibilitatea unor cercetători deja afirmați de a-și prezenta investigațiile recente, se desfășoară și întâlniri în formatul unor prelegeri publice urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri.