Colaboratori

Duca Maria

academician, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal
Domenii de interes: microsporogeneza florii - soarelui,rolul giberelinelor în adrosterilitatea indusă, expresia genelor şi transducerea semnalelor la plante.

Port Angela

dr. în biologie, conferenţiar universitar, cercetător științific coordonator
Domenii de interes: microsporogeneza florii - soarelui,rolul giberelinelor în adrosterilitatea indusă, expresia genelor şi transducerea semnalelor la plante.

Clapco Steliana

dr. în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător științific coordonator 
Domenii de interes: introducerea în cultură a noi tulpini de micromicete înalt producătoare de hidrolaze, sinteza orientată a enzimelor hidrolitice de către micromicete, screening molecular.

Boian Ilie 

Cercetător ştiinţific superior
Domenii de interes: 

Martea Rodica

Cercetător ştiinţific superior
Domenii de interes: bioinformatică, biologie şi genetică moleculară, biostatistică, analiza bazelor de date.

Bivol Ina 

Cercetător ştiinţific superior
Domenii de interes: 

Domenco Rodion 

Cercetător ştiinţific superior
Domenii de interes: 

Mutu Ana

Cercetător ştiinţific 
Domenii de interes: polimorfismul morfologic, biochimic și genetic al plantelor medicinale aromatice.

Gîscă Ion 

Cercetător ştiinţific 
Domenii de interes: ameliorarea plantelor și producerea semințelor.

Cucereavîi Aliona  

Cercetător ştiinţific 
Domenii de interes: ameliorarea plantelor și producerea semințelor.

Burcovschi Ion

Cercetător ştiinţific stagiar
Domenii de interes: