Cooperare internațională

În perioada 22 – 28 noiembrie Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a semnat mai multe acorduri bilaterale cu universități de peste hotare.