Cursuri

 

LICENŢĂ

222.1 Limba şi literatura română
şi limba engleză

Analiza lingvistică și interpretarea literar-estetică a textului     
Analiza discursului englez (I)
Analiza discursului englez (II)
Antroplogia
Critica literară
Cultura si educatie juridica
Educatia fizica, sem. I
Educatia fizica, sem. II
Etica profesională
Filosofie
Fonetica și dialectologia limbii române
Gramatica (morfologie)
Gramatica (sintaxă)
Gramatica contrastivă
Integrare Europeana
Interpretarea textului englez
Introducere în lingvistica generală
Introducere în teoria literaturii
Lexicologia limbii engleze
Lexicologia şi lexicografia limbii române
Lexicul și gramatica textului englez (I)
Lexicul și gramatica textului englez (II)
Limbă şi civilizaţie latină
Lingvistica generală și comparată
Literatura  română (modernă)
Literatura română (modernismul)
Literatura română (veche și premodernă)
Literatura română (interbelică și contemporană)
Literatura universală și comparată (I)
Literatura universală și comparată (II)
Multilingvism și dialog intercultural
Retorica și arta comunicării
Semiotică lingvistică și literară
Semiotica textului englez
Sociolingvistica
Stagii de practică
Stilistica şi cultivarea limbii
Stilistica textului englez
Tehnici de comunicare scrisă și orală
Tehnologii informationale de comunicare
Teoria şi practica traducerii
Tipologia textului literar englez
Traducerea consecutivă

 

221.1 Filosofia

Antropologia Culturii
Antropologia filosofică
Cultură și educație juridică
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Epistemologie
Estetica
Filosofia comunicarii
Filosofia contemporană
Filosofia dreptului
Filosofia Istoriei
Filosofia limbajului
Filosofia moralei și etica profesională
Filosofia Politica
Filosofia religiei
Filosofia sociala
Gnoseologie
Hermeneutica
Integrare Europeana
Introducere in stiintele comunicarii
Istoria filosofiei ( ep contemp)
Istoria filosofiei ( ep moderna)
Istoria filosofiei (epoca antica)
Istoria filosofiei (evul mediu și renașterea)
Istoria filosofiei românesti
Limba si civilizatia (latina, greaca)
Logica și teoria argumentarii
Multilingvism si dialog intercultural
Ontologia
Propedeutica filosofiei
Psihologia comunicării
Psihologie
Sociologia comunicarii
Stagii de practică
Strategii ale discursului filosofic
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare

 

 

 

MASTERAT

Globalizarea: istorie, politici, culturi europene

Antropologia conflictelor
Biopolitica şi securitatea umană
Comunicare şi discurs în spaţiul european
Cultură şi civilizație universală
Culturi europene și mentalități politice
Dinamica populației în condițiile globalizării
Elaborarea și administrarea proiectelor
Etnografie și etnologie
Fenomenul terorismului în lumea contemporană
Globalizare și securitate
Metodologia și etica cercetării
Modele ale democrației europene
Organizații de asigurare a securității
Politici publice europene
Practica de specialitate
Procese migraționale contemporane
Securitatea proprietății intelectuale
Sisteme politice contemporane
Sociolingvistica

Comunicare și mediere interculturală

Comunicare şi discurs în spaţiul european
Cultură și civilizație europeană
Cultură și comunicare în mediere și negociere
Discurs și argumentare
Gestionarea comunicării în situaţii de criză
Identitate socială și comunicare interculturală
Legislaţie şi context cultural în mediere
Managementul proiectelor
Metode şi tehnici de mediere a conflictelor
Modele ale democrației europene
Practica de specialitate
Problemele lumii contemporane şi interculturalitatea
Retorică și argumentare în mediere și negociere
Securitatea proprietății intelectuale
Societatea contemporană și conflictele
Teoria şi metodologia cercetării
Teoria și practica comunicării interculturale

Lingvistica contrastivă în context multilingv

Analiza textului tradus: aspecte contrastive
Câmpuri lexico-semantice în limbile engleză și română
Competențe lingvistice comunicative în limba engleză
Comunicare, globalizare și identități sociale
Cultură și civilizație universală
Fonetica și fonologia contrastivă
Interferențe lingvistice și culturale
în spațiul pruto-nistrean

Intonologia comparativă
Lingvistica contrastiv-tipologică
Managementul proiectelor
Morfosintaxa contrastivă
Practica de specialitate
Securitatea proprietății intelectuale
Socio- și etnolingvistica
Tehnica cercetării și redactarea textului științific
Teorii și practici ale comunicării multilingve și multiculturale

Securitate națională

Antropologia conflictelor
Biopolitica şi securitatea umană
Elaborarea și administrarea proiectelor
Fenomenul terorismului în lumea contemporană
Globalizare și securitate
Introducere în securitatea națională
Metodologia și etica cercetării
Modele ale democrației europene
Organizații de asigurare a securității
Politica de securitate a RM
Practica de specialitate
Securitatea informațională
Securitatea mediului
Securitatea militară
Securitatea politică a statului
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme politice contemporane