Cursuri

 

LICENŢĂ

441.1 Fizică

Algebra liniara
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Bazele calculului vectorial şi tenzorial
Bazele mecanicii mediilor continue
Biofizica
Chimia anorganica
Conversia energiei
Ecuaţii diferenţiale
Ecuatiile fizicii matematice
Educatia fizica sem I
Educatia fizica sem II
Electricitate si magnetism
Electrodinamica şi teoria relativităţii
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Filosofie
Fizica atomului şi nucleului
Fizica moleculară şi termodinamica
Geometria analitică
Integrare Europeana
Mecanica clasica
Mecanica teoretica
Stagii de practica
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării               
Teoria probabilitatilor si statistica matematica

442.1 Chimie

Aspecte filosofice ale chimiei
Biochimia
Biologia aplicată
Chimia compușilor naturali
Chimia produselor farmaceutice și cosmetice
Chimie alimentara
Chimie analitica calitativa
Chimie analitica cantitativa
Chimie anorganica
Chimie coloidală
Chimie coordinativa
Chimie ecologica
Chimie fizica
Chimie organica_I
Chimie organica_II
Cristalochimie
Educatia fizica sem I
Educatia fizica sem II
Etica profesionala
Fenomene de sorbtie
Filosofie
Fizica aplicata
Hidrochimie
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Matematica aplicata
Mecanisme de reactii
Nanotehnologii
Reciclarea deseurilor tehnologice
Sinteza chimica
Stagii de practica
Stereochimia
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologie chimica I
Tehnologie chimica II
Tehnologii informationale de comunicare

443.1 Matematică

Algebra liniara
Algoritmi și programare
Algoritmi si Structuri de date

Analiza complexă
Analiza funcţională
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Analiza numerică
Arhitectura calculatorului si siteme de operare
Baze de date
Cercetari Operationale
Econometrie
Ecuaţii diferenţiale
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Etica profesională
Filosofie
Stagii de practica
Geometria analitică
Geometria diferentiala
Integrare Europeana
Limba engleza avansat sem I
Limba engleza avansat sem II
Limba engleza incepatori sem I
Limba engleza incepatori sem II
Logica Matematică
Luarea deciziilor
Programare orientata spre obiect
Rețele Petri
Soft Matematic
Statistica matematică
Structuri algebrice
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării
Teoria Grafurilor
Teoria masurii
Teoria mulțimilor
Teoria Numerilor
Teoria probabilitatilor
Topologie

444.1 Informatică

Administrarea rețelelor
Algebra liniară
Algoritmi și programare
Algoritmi și structuri de date
Analiza complexă
Analiza funcţională
Analiza matematică I
Analiza matematică II
Analiza numerică
Arhitectura calculatorului și siteme de operare
Baze de date
Cercetari Operationale
Econometrie
Ecuaţii diferenţiale
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Stagii de practica la informatica
Geometria analitică
Integrare Europeana
Limbaje formale și automate
Logica Matematică
Luarea deciziilor
Programare orientata spre obiect
Programarea distribuită – Platforma JAVA
Proiectarea sistemelor informatice
Rețele Petri
Securitatea Informatiei
Statistica matematică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale și bazele programării
Tehnologii WEB
Teoria Grafurilor
Teoria mulțimilor
Teoria probabilitatilor

 

 

MASTERAT

Chimie

Adsorbanţi carbonici
Absorbanți minerali
Aplicarea teoriei grupurilor în chimie
Bioinformarica
Chimia metalelor tranzitionale
Chimia supramoleculară
Elaborarea şi administrarea proiectelor
Electrochimie
Metode fizice de cercetare în chimie
Metodologia şi etica cercetării
Modelarea proceselor chimice în sisteme acvatice
Nanocompozite
Practica de specialitate
Programare Labview
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sinteză organică fină
Termodinamica şi cinetica sistemelor ecologice
Terpeni şi terpenoide

Informatica aplicată

Aplicațiile calculului diferențial și integral
Calcul stochastic
Funcții boolene
Matematici financiare
Metode numerice
Metodologia și etica cercetării
Modelarea matematică a proceselor decizionale
Modelarea matematică a proceselor economice
Practica de specialitate
Probleme multicriteriale şi metode de soluţionare
Programare paralelă
Securitatea proprietăţii intelectuale
Teoria compilării și semantica limbajelor de programare
Teoria jocurilor
Teoria matematică a investiţiilor
Teoria măsurii şi integrala Lebesque