Cursuri

 

LICENŢĂ

421.2 Biologie moleculară

Anatomia şi fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologie celulara
Biologie moleculară
Biotehnologie
Botanica
Chimia analitica
Chimia Anorganica
Chimia compusilor naturali
Chimia Organica
Ecologia si protectia mediului
Educatia fizica - sem I.
Educatia fizica -sem II.
Engleza avansat sem I.
Engleza avansat sem II.
Engleza incepatori - sem I.
Engleza incepatori - sem II.
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetica microorganismelor
Genetica populatiilor
Genetică și ameliorare
Histologie
Imunologia
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Microbiologia și Virusologia
Nanotehnologii
Plante modificate genetic
Sisteme de reglare la plante
Stagii de practică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare
Zoologie

421.1 Biologie

Anatomia și fiziologia omului
Animale modificate genetic
Antropogeneza
Biochimia
Bioetică
Biofizica
Biologia dezvoltarii individuale
Biologia solului
Biologie celulara
Biostatistica
Biotehnologie
Botanica
Chimia Anorganica
Chimia Organica
Ecologia si protectia mediului
Ecotoxicologie
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica -sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori sem I
Engleza incepatori sem II
Etica profesională
Filosofie
Fitopatologie
Fitotehnie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Hidrobiologia
Histologie
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Micologie
Microbiologia și Virusologia
Plante modificate genetic
Radiobiologia
Stagii de practică
Tehnici de cumunicare scrisa si orala
Tehnologii informaționale de comunicare                          
Zoologie

 

424.1 Ecologie

Anatomia și fiziologia omului
Antropogeneza
Audit ecologic
Biochimia
Bioetică
Biogeografie
Biotehnologie
Botanica
Chimia anorganica
Chimia organica
Conservarea biodiversitatii
Ecofiziologie vegetala
Ecologie acvatica
Ecologie generală
Ecotoxicologie
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Fiziologia plantelor
Genetică și ameliorare
Geografia resurselor naturale
Hazarduri naturale
Histologie
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Micologie
Microbiologia și Virusologia
Poluarea si protectia mediului
Radiobiologia
Stagii de practică
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informationale de comunicare
Zoologie

425.1 Geografie

Biogeografie
Chimia anorganica
Ecologie generală
Educatia fizica - sem I
Educatia fizica - sem II
Engleza avansat sem I
Engleza avansat sem II
Engleza incepatori - sem I
Engleza incepatori - sem II
Etica profesională
Filosofie
Fizica aplicata
Geodinamica
Geografia fizică a cont. și ocean, P I
Geografia fizică a cont. și ocean. P.II
Geografia fizică a R.M.
Geografia fizică generală și bazele geologiei
Geografia politica
Geografia populatiei
Geografia ramurilor economiei mondiale
Geografia resurselor naturale
Geografia turismului
Geografia umană a RM
Geografia urbană și rurală
Geografie umană generală
Geografie umană regională. P. I
Geografie umană regională. P. II
Geomorfologie
Geostatistica
Hazarduri naturale și antropice
Hidrologie generală
Ingineria mediului
Integrare Europeana
Matematica aplicata
Meteorologie și climatologie
Stagii de practica
Tehnici de comunicare scrisa si orala
Tehnologii informationale de comunicare
Teoria și metodologia geografiei
Topografie și cartografie

 
 

 

MASTERAT

Biologie moleculară

Biochimie metabolică
Bioinformatică
Biotehnologii agricole
Elaborarea și administrarea proiectelor
Enzimologie
Filogenie moleculară
Genetică moleculară
Genetica umană
Imunogenetică
Metodologia și etica cercetării
Securitatea proprietății intelectuale
Tehnici de cercetare în biologia moleculară

Bioeconomie și economie ecologică

Afaceri ecologice
Biotehnologii agricole
Biotehnologii industriale
Cooperare în economia ecologică
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Expertiza ecologică a mărfurilor de consum
Managementul de mediu
Marketing ecologic
Metodologia cercetării științifice
Probleme ecologice ale macroeconomiei
Responsabilitatea socială corporativă
şi etica afacerilor

Schimbări climatice
Securitatea ecologică
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme fiscale ecologice

 

Științe ale mediului

Agricultura ecologică
Bazele teoretice ale ecologiei şi ştiinţelor mediului
Climatologia RM
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Legislația de mediu
Managementul de mediu
Mediul actual. Dezvoltarea durabilă
Metode de cercetare în ştiinţe ale mediului
Metodologia și etica cercetării
Riscuri naturale
Schimbări climatice
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme geografice informaționale

Dezvoltare regională și rurală

Antreprenoriat de risc
Bazele managementului regional
Cooperarea în economia ecologică
Economia resurselor regenerabile
Elaborarea și administrarea proiectelor
Investiții în mediul rural
Metodologia cercetării științifice
Politici de dezvoltare regională și rurală
Potențialul de resurse a dezvoltării regionale
Relații economice interregionale
Responsabilitatea socială corporativă şi etica afacerilor
Riscuri naturale
Schimbări climatice
Securitatea proprietăţii intelectuale
Sisteme informaționale geografice