Dimitriu RADU

09/30/2016

La data de 30 septembrie 2016, studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii Facultății Științe ale Naturii a Universității Academiei de Științe a Moldovei au asistat la lecția publică „MIGRAȚIILE INTERNAȚIONALE ALE ROMÂNILOR – O RADIOGRAFIE GEOGRAFICĂ”. 
Un studiu amplu și profund la acest subiect a fost prezentat de Dimitriu Radu, dr., lector univ., la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității “Al. I. Cuza” din Iași. În cadrul lecției au fost descrise cele mai noi date despre factorii și natura lor ce determină tendințele de evoluție a migrațiilor internaționale ale românilor, precum și metodele moderne de monitorizare, colectare și analiză a datelor, care argumentează aceste migrații.
Dl Dimitriu Radu cu lux de amănunte a dezvăluit conținutul și particularitățile de bază privind migrațile internaționale ale românilor pe parcursul secolului XX-lea, dar mai cu seamă pentru ultimii 20 de ani. De asemenea, dumnealui s-a oprit detaliat și la starea actuală a migrațiilori din România și Republica Moldova, precum și la scenariile migrațiilor pentru următoarele decenii. Un accent deosebit s-a pus pe consecințele migrațiilor, evidențiind efectele demografice, economice și sociale.
La discuții pe marginea raportului au participat activ mai mullți participanți ai lecției publice: studenți, masteranzi, doctoranzi și profesori.