Evaluarea internă a calității

DOCUMENTE REGLATORII

Nomenclatorul procedurilor interne de aigurare a calității

Matricea sondajelor realizate în cadrul procedurilor interne de asigurare a calității

PROCEDURI DE SISTEM (PS)

Elaborarea, modificarea, retragerea regulamentelor /metodologiilor

Elaborarea procedurilor interne

Circuitul documentelor în UnAȘM

Soluționarea cererilor, reclamațiilor, contestațiilor

*Auditul intern privind calitatea

Aprecierea gradului de satisfacţie a studenţilor

Evaluarea nivelului de satisfacţie a angajatorului

Aprecierea gradului de satisfacție al angajaților

PROCEDURI OPERAȚIONALE (PO)

 

Evaluarea prestației cadrelor didactico-științifice de către studenți

Evaluarea cursurilor și a curricula disciplinare

Opinia absolvenţilor UnAȘM privind calitatea studiilor

Intenţia privind continuarea studiilor şi inserţia în câmpul muncii

Monitorizarea şi actualizarea planurilor de învăţământ

Evaluarea utilizării platformei educaţionale electronice a UnAȘM

*Elaborarea și implentarea acordurilor și parteneriatelor

*Echivalarea creditelor transferabile obținute în alte instituții din țară și străinătate

*Promovarea meritocrației și stimularea personalului

*Evaluarea colegială, autoevaluarea cadrelor didactice

Evaluarea conducătorilor de doctorat

*Publicarea materialelor didactico-științifice

Conferirea titlului și eliberarea diplomelor

*Evaluarea cursurilor de formare continuă

*Procedură de planificare și aprobare a fondurilor

*Procedura privind activele cu orice titlu

*Procedura privind angajamentele de casă

*Proceduri de încasare a datoriilor

*Proceduri privind veniturile și cheltuielile

*Procedură de întocmire a rapoartelor financiare

*Procedură registre contabile

*Momentan procedurile evidențiate nu pot fi accesate, acestea fiind in curs de elaborare / actualizare.