Finalizarea studiilor masterat

 

 

 

Studiile la ciclul II se finalizează cu susţinerea publica a tezei de master. Teza de masterat se perfectează în conformitate cu ghidul metodic Cerinţe de elaborare, prezentare şi evaluare a tezelor de licenţă şi masterat.

Absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc titlul de master în domeniul corespunzător.

 

CONDIŢII PENTRU A FI ADMIS LA EXAMENE

  • Program de studii îndeplinit integral
  • Carnetul de note completat (se prezintă la decanat la finele sesiunii ordinare)
  • Copia buletinului de identitate (se prezintă la decanat la finele sesiunii ordinare)

ORAR

INFORMAŢII EXAMENE

  • Afişare rezultate: 48 de ore de la susţinerea examenului
  • Depunere contestaţii: 24 de ore de la afisarea rezultatelor
  • Rezultate contestaţii: 48 de ore de la depunerea contestaţiilor