Igor PRISAC

02/17/2017

La data de 17 febuarie 2017, la Facultatea Ştiinţe Socioumanistice a avut loc Lecția publică cu tema: Priorităţi ale tânărului cercetător, invitat dr. Igor PRISAC, decan al Facultăţii de Management al Universităţii Divitia Gratia, conducător al Institutului de Dezvoltare a Afacerilor al UDG, specialist în optimizarea proceselor, managementul proiectelor, planificarea afacerilor, fondator al companiei Advanced Consalting. La întâlnire s-au discutat subiecte legate de inițierea și derularea unei cercetări științifice, modurile de abordare  și soluționare a unei probleme științifice, metodologia cercetării, tipurile de cercetări științifice. În timpul discuțiilor au fost abordate teme legate de situația și perspectivele cercetării și dezvoltării tehnologice în Republica Moldova.