Ioana TODOR, Ioan SCHEAU, Dorin OPRIŞ

10/12/2016
La data de 12 octombrie 2016, începând cu ora 10:00, în aula 18 a Universității AȘM, profesori invitaţi de la Universitatea „1 Decembrie 1918” (Alba Iulia, România) au  susţinut o sesiune de prelegeri publice.
Conf. univ., dr. Ioana Todor a vorbit despre metaforele conceptuale ca instrumente de investigaţie în câmpul educaţional. 
Conf. univ., dr. Ioan Scheau a ţinut o prelegere publică cu genericul: „Destine similare: Mihai Eminescu și Friedrich Nietzsche”.
Lector univ., dr. Dorin Opriş a vorbit despre valori româneşti şi europene în context general românesc.
La eveniment au participat colaboratori ai Universității Academiei de Științe a Moldovei, studenți, masteranzi şi doctoranzi.