Javier Gutierrez ESPINOSA

09/02/2016

În data de 2 septembrie 2016 în incinta Universităţii Academiei de Ştiinţe a fost organizată lecţia publică PROVOCĂRILE ȘI PERSPECTIVELE EUROPEI DE EST ÎN  VIZIUNEA CERCETĂTORILOR DIN SPANIA, prezentatăde JAVIER GUTIERREZ ESPINOSA, cercetător ştiinţific de la Universitatea Complutense din Madrid (Spania).

În cadrul lecţiei publice, care a întrunit studenţii, masteranzii şi profesorii Facultăţii Ştiinţe Socioumanistice, au fost abordate subiecte de interes major pentru regiunea de Est. Tangenţial au fost atinse şi aspecte de importanţă majoră pentru Republica Moldova din perspectiva geopolitică. Invitatul facultăţii Ştiinţe Socioumanistice şi-a expus rezultatele propriilor investigaţii asupra conflictelor din regiune şi a evoluţiei democraţiilor  în Europa de Est. Prezentarea a trezit un mare interes din partea auditoriului care a adresat întrebări şi au avut ocazia de a face schimb de opinii privind subiectele abordate.