Oportunități de angajare

Comunicare și mediere interculturală
Absolvenţii programului de master Comunicare şi mediere interculturală vor putea activa în calitate de experți pe probleme de comunicare, analiști în cadrul social policultural, negociatori în cadrul diverselor organizații comerciale sau ONG-uri, membri a grupurilor de lucru pentru soluționarea situațiilor de criză, etc. De asemenea, cei mai buni absolvenţi ai programului de masterat vor avea posibilitatea să se includă în echipele institutelor de cercetare ale AȘM și să-şi continue investigațiile în cadrul studiilor de doctorat la Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” sau alte instituții superioare de învățământ.

Lingvistică contrastivă în context multilingv
Absolvenții programului vor putea fi angajaţi conform Cadrului naţional al Calificărilor, învăţământ superior în instituţii ştiinţifice de profil, în instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, traducător, specialist în birouri şi oficii pentru relaţii cu publicul şi organizarea  lucrărilor de secretariat, redactor literar în edituri, teatru, la radio şi televiziune, cercetător în domeniul ştiinţelor filologice, stilizator de limbă, corespondent, reporter în mass-media, referent în instituţii de stat şi private, naţionale şi internaţionale, prezentator, manager de emisiuni radio şi TV, naţionale şi internaţionale. Absolvenţii îşi pot continua studiile în cadrul programelor de doctorat.