Planuri de învăţământ

Conţinutul procesului de studii este determinat de Planul de învăţământ, elaborat şi actualizat în conformitate cu cerinţele Planului-cadru pentru studii superioare (Ordinul MET al Republicii Moldova nr. 455 din 03.06.2011), Regulamentului de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu (Ordinul ME nr. 726 din 20.09.2010), Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat ciclul II, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1455 din 24.12.2007,aprobat de către Senatul UnAŞM, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică şi Ministerul Educaţiei al RM.

Catalogul cursurilor (programe analitice)

Biologie  
Biologie moleculară
Ştiinţe ale mediului
Demografie
Chimie
Fizică
Matematică şi Informatică
Informatică aplicată

Bioeconomie și economie ecologică
Dezvoltare regională și rurală
Comunicare și mediere interculturală
Lingvistica contrastivă în context multilingv
Globalizare: istorie, politici, culturi europene
Securitatea naţională