Proiecte internaționale

Proiecte Educaționale

144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES

"Entreprenorial University as a Model for proper managerial Interrelation among Education, Science and Innovation" 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES

511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

  

"Student Active Learning in Science"
511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

 

 

Proiecte Științifice

13.820.15.10 GA

13.820.15.10 GA– Utilizarea Microscopului Holografic Digital pentru Studiul Ţesuturilor Biologice utilizând LabVIEW. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, acad., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria, director de proiect; Glijin Aliona, cercet. şt. sup.; Batîr Ludmila, cercet. şt. sup.; Acciu Adriana, cercet. şt. st.; Gorgeag Maria, cercet. şt. st.

Obiectivele proiectului:

 • Elaborarea conceptului de configurare optică pentru microscopul holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art.
 • Elaborarea software-lui bazat pe LabVIEW de prelucrare a imaginii preparatelor biologice pentru configurarea optică prin utilizarea microscopului holografic digital dezvoltat.
 • Aplicarea microscopului holografic digital pentru studiul obiectelor biologice.

Rezultatele ştiinţifice preconizate:
Conceptul utilizării microscopului holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art în analiza microscopică a preparatelor biologice. Primele imagini digitale ale obiectelor biologice obţinute prin aplicarea microscopului holografic digital. Posibilitatea aplicării microscopului holografic digital în analiza preparatelor biologice. Imagini 3D a preparatelor biologice digitale. Baza de date a imaginilor obiectelor biologice obţinute şi stocate pe platforma LabVIEW.

13.820.18.06/RoA

13.820.18.06/RoA– Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale şi aromate.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – ROMÂNIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: BUDEANU Oleg, dr. biol.

Executori:
Budeanu Oleg, director de proiect; Duca Maria, cercet. şt. coord.; Clapco Steliana, cercet. şt. sup.; Leviţchi Alexei, cercet. şt. sup.; Martea Rodica, cercet. şt.; Mutu Ana, cercet. şt.; Grosu Cătălin-Alexandru, cercet. şt.

Obiectivele proiectului:
Însuşirea metodelor de:

 • Prelevare din flora spontana şi evaluarea biodiversitatii prin studiul populatiilor naturale şi caracterizarea acestora din punct de vedere morfo-fitochimic.
 • Extracţie a materiei prime vegetale dupa principiile Farmacopeei Europene şi analiza capacitaţii biosintetice a plantelor medicinale.
 • Analiză fitochimică calitativă şi cantitativă: cromatografie in strat subtire (TLC), cromatografie lichida de inalta performanta (HPLC), gaz cromatografie cuplată cu spectrometrie de masa (GC-MS).
 • Identificare, caracterizare şi multiplicare genotiopurilor/ecotipurilor cu potential biosintetic şi chemotiparea lor prin metodele sus menţionate.
 • Extragere a ADN-ului nuclear, proteine din material vegetal proaspăt şi uscat.
 • Separare electroforetică a acizilor nucleici şi proteinelor
 • Efectuare a reacţiei polimerizării în lanţ cu primerii randomizaţi RAPD.
 • Analiză a profilurilor RAPD şi asocierea lor cu alte date (morfologice, biochimice).

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
Analiză morfologică, fitochimică și genetică a 90 de genotipuri de Origanum vulgare și Hyssopus officinalis prelevate din cultură și flora spontană a R. Moldova și România a pus în evidență diversitatea intra- și interpopulaţională.
Au fost stabilite chemotipuri la Origanum vulgare și  chemovarietăți la Hyssopus officinalis care corespund cerințelor farmacopeii europene și pot fi utilizate în scop farmaceutic și cosmetologic.
Chemotipurile de Origanum vulgare colectate din flora spontană a RM au  un conținut scăzut de timol și carvacrol fapt care permite utilizarea acestora în scopuri fitoterapeutice.

10.820.04.14BF

10.820.04.14BF– Amprentarea genotipurilor de floarea-soarelui şi stabilirea gradului de hibridare a seminţelor prin utilizarea marcherilor moleculari.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA - BELARUS (nr. de înregistrare 315.BA).
Termen de realizare: 2010-2011.
Conducătorul proiectului: PORT Angela, dr. biol.

Executori:
Duca Maria, dr. hab., prof. univ.; Port Angela, dr., conf. univ., conducător de proiect;Leviţchi Alexei, dr. în ştiinţe biologice; Şestacova Tatiana, doctorand; Popa Maia, contabil.

Metode de cercetare:
Extragerea ADN-ului cu CTAB (Centrifugă Hettich, 2008, congelator Sanyo, 2008, sistem de fotodocumentare, 2009); analiza PCR (Amplificator, Corbet, 2008); electroforeza în gel denaturant de poliacrilamidă (sistem de electroforeză, 2008); vizualizare în gel de agaroză.

Obiectivele proiectului:

 • Analiza profilurilor heliantininei la diferite genotipuri pentru a pune în evidenţă spectrele specifice.
 • Selectarea primerilor SSR cu un nivel înalt de polimorfism şi informare.
 • Analiza SSR a diferitor genotipuri de floarea - soarelui (linii, soiuri şi hibrizi) cu selectarea ulterioară a locilor specifici (polimorfi), astfel constituind un indice de apreciere a autenticităţii genotipului;
 • Studiul comparativ al particularităţilor specifice a profilului genetic şi evidenţierea marcherilor prin aplicarea tehnicii SSR şi a marcherilor proteici în baza heliantininei.
 • Stabilirea unor criterii de apreciere a calităţii materialului ameliorativ de floarea-soarelui. Testarea în baza amprentării genetice se poate valorifica, în cazul unor soiuri noi sau in curs de omologare prin protecţia dreptului de autor, sau analize de rutină în scopul paşaportizării liniilor si hibrizilor de floarea-soarelui de la persoane fizice şi companiile care produc seminţa comerciala.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
A fost studiat profilul genetic la 21 genotipuri de floarea-soarelui, homo- şi heterozigote prin tehnica SSR cu 28 primeri ORS, care au pus în evidenţă 163 alele. Numărul de alele per locus a variat între 1 (ORS795) şi 15 (ORS70), demonstrînd polimorfismul marcherilor investigaţi cu valori ale indicelui PIC (Polymorphic Information Content) de la 0,5 pînă la 0,92. Pentru aprecierea autenticităţii genotipului pot fi recomandaţi primerii ORS78, ORS261, ORS349, ORS366, ORS509, ORS795, ORS811, ORS836, iar cei care manifestă codominanţă: ORS78, ORS509, ORS811, ORS815 sunt potenţiali markerii în estimarea gradului de hibridare. 
Au fost analizate 540 profiluri polipeptidice ale heliantininei la genotipurile de origine autohtonă belorusă. Din cele 9 genotipuri beloruse, 8 s-au caracterizat printr-un singur profil, demonstrînd că acestea sunt linii cu grad înalt de puritate genetică. Genotipul nr. 4 din Belorusia a relevat 4 profiluri cu diferită frecvenţă, iar două forme paterne LC Raus şi LC 39 au indicat 3 şi respectiv 2 profiluri atipice. Aceste date urmează să fie în continuare verificate pentru a stabili cauza spectrelor atipice observate (impuritate genetică, contaminări, populaţie heterogenă etc.).

10.820.09.09GA

10.820.09.09GA – Evaluarea potenţialului farmaceutic al plantelor medicinale din flora spontană a RM. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA( nr. de înregistrare 300.GA).
Termen de realizare: 2010.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, membru cor., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria – cercet. şt. coord., dr. hab.; Port Angela – cercet. şt., dr.; Reva Veaceslav- cercet. şt. sup., dr. hab.; Mîrza Mihail - cercet. şt. sup., conf. univ.; Leviţchi Alexei – cercet. şt. sup., dr.; Budeanu Oleg – cercet. şt., dr.; Popa Maia - contabil.

Metode de cercetare:
Biochimice (cromatografia TLC, HPLC), bioinformatice (baze de date), botanice (determinarea plantelor).

Obiectivele proiectului:

 • Identificarea speciilor de plante medicinale din flora spontană a RM.
 • Colectarea materialului biologic şi obţinerea probelor experimentale.
 • Analiza biochimică a metaboliţilor secundari din plantele medicinale autohtone.
 • Diseminarea datelor obţinute.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
S-a efectuat sinteza şi analiza informaţiei actuale privind diversitatea plantelor medicinale şi a potenţialelor utilizări în profilaxie, fitoterapie, cosmetologie. S-au studiat bazele de date mondiale privind accesibilitatea şi nivelul informativ referitor la plantele medicinale din flora spontană a RM. Rezultatele obţinute scot în evidenţă prezenţa compuşilor cardenolidici în 3 plante colectate din flora spontană a R. Moldova. Analizând componenţa calitativă a cardenolidelor în aceste plante am stabilit prezenţa lanatosidului B în plante din familii diferite Adonis vernalis şi Euonimus verucoza. Au fost depistate cardenolide de interes farmaceutic. În probele cercetate am depistat cantităţi de cardenolide suficiente pentru necesităţi farmaceutice. A fost creată o bază de date cu acces liber pe adresa www.plante.asm.md, cu referinţe la sistematică, areal, substanţe biologic active, acţiuni terapeutice etc.