Servicii prestate

Analize bioinformatice

 • alinierea secvenţelor proteice
 • analiza in silico a expresiei genelor (microarray)
 • identificarea elementelor cis-reglatoare

Analize biochimice

 • cuantificarea proteinelor
 • electroforeza proteinelor în gel de poliacrilamidă
 • separarea proteinelor prin cromatografia schimbătoare de ioni
 • determinarea spectrofotometrică a activităţii diferitor enzime

Tehnici de analiză moleculară

 • izolarea şi cuantificarea acizilor nucleici
 • separarea acizilor nucleici şi ampliconilor prin: electroforeza în gel de agaroză şi poliacrilamidă
 • analiza calitativă şi cantitativă a transcripţilor: RT-PCR, qPCR
 • screening-ul molecular: testarea plantelor modificate genetic, selecţia asistată de marker, identificarea genelor cu ajutorul markerilor moleculari
 • analize bazate pe PCR: RAPD, SSR, SCAR, CAPS, AFLP