Stagii de practică

Stagiul de practică  (sem. III) se realizează în cadrul laboratoarelor USDC şi al institutelor ştiinţifice de profil ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în unităţi economice, întreprinderi, instituţii cu domenii de activitate relevante pentru programul de masterat. Conducătorul ştiinţific al tezei de masterat tutelează activităţile masterandului privind selectarea domeniului şi tematicii de cercetare, definirea scopului şi obiectivelor, planificarea experienţelor şi analiza metodologiei de efectuare a tezei.
În decursul stagiului de practică, masteranzii, familiarizaţi cu direcţiile prioritare de cercetare (disciplina – Cercetare şi dezvoltare tehnologică), însuşesc metodele şi utilajul folosit în laboratoare, realizează activitatea de documentare (teoretică şi aplicativă) şi cercetare propriu-zisă.
Practica se finalizează cu elaborarea tezei de masterat, care reprezintă o lucrare ştiinţifică asupra unei probleme din domeniu şi include: actualitatea temei selectate, scopul şi obiectivele, sinteza şi analiza literaturii, caracteristica materialului şi metodelor de cercetare, rezultatele obţinute şi analiza lor, concluzii şi bibliografia utilizată.
Teza de masterat se susţine public, printr-o comunicare orală de 7-10 minute în faţa Comisiei pentru susţinerea tezelor de masterat.    
Aprecierea competenţelor  masterandului se efectuează în baza următoarelor  criterii: nivelul de argumentare a actualităţii problemei studiate, semnificaţia teoretică şi practică a lucrării, gradul de realizare a scopului şi obiectivelor înaintate, calitatea şi complexitatea metodologiei  cercetării, calitatea  întocmirii tezei de masterat, calitatea prezentării publice a tezei, competenţa de a răspunde la întrebările suplimentare.