Seminarul ştiinţific GENOMUS "Diviziunea celulară – Mitoza. Meioza"

La data de 21 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Diviziunea celulară – Mitoza. Meioza, prezentată de drd.  Victoria NECHIFOR, drd, cercetător ştiinţific. Lecţia a avut ca scop familiarizarea studenților cu conceptele fundamentale ale geneticii, insuşirea metodelor citogenetice pentru studiul cromosomilor mitotici și analiza fazelor meiozei la plantele superioare.