Seminarul ştiinţific GENOMUS "Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei"

La data de 25 februarie 2013, în cadrul Seminarul ştiinţific GENOMUS,  s-a desfăşurat, lecţia publică cu tema: Rezistenţa plantelor la boli. Aspecte genetice ale rezistenţei, prezentată de drd. Tatiana ŞESTACOVA, drd, asistent universitar. Au fost puse în discuţie următoarele subiecte: rezistenţa specifică şi nespecifică, mecanisme constituitive şi induse de rezistenţă, structura şi clasificarea genelor de rezistenţă, semnalizarea celulară în inducerea răspunsului imun sistemic ş. a. Studenţii şi doctoranzii au fost interesaţi în special de mecanismele genetco-moleculare de rezistenţă, structura şi funcţiile domenelor funcţionale ale proteinelor R.â