Aviz! Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională „Viitorul ne aparține”, ediția a IX-a

La data de 15 aprilie 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” organizează Conferința Științifică a studenților și masteranzilor cu participare internațională cu genericul „Viitorul ne aparține’’ (Programul se anexează).

Sunt invitați să participe studenții și masteranzii Universității de Stat „Dimitrie Cantemir”, ai universităților din țară și din străinătate.

Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:
1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Științe ale Mediului
3.   Științe Chimice și Tehnice
5.   Științe Sociale și Politice
6.   Limbi și Literaturi

Conferința are drept scop transferul de cunoștințe și experiență și asigurarea unui dialog eficient între tinerii cercetători din țară și străinătate.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 31 martie 2019.

Materialele Conferinței vor fi publicate într-o culegere, care va fi editată până la deschiderea Conferinței.

Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 1 februarie - 31 martie 2019, la adresa viitorul2019.usdc@gmail.com, conform cerințelor:

  • numărul de pagini complete (A5) – 1;
  • editorul Word, font Times New Roman;
  • dimensiuni font litere - 10;
  • spaţiu între rânduri - 1;
  • margini: sus/jos –1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt.), instituția, facultatea  (Italic,12pt.).

Informaţii suplimentare: 
E-mail: viitorul2019.usdc@gmail.com
Tel. (+373 22) 73 74 38