Bioinformatica - cheia tehnologiilor în secolul XXI

Bioinformatica reprezintă un domeniu interdisciplinar, cu o evoluţie rapidă care are la bază utilizarea analizelor complexe de calcul și a simulărilor computerizate pentru cercetarea datelor biomedicale.

În acest context, la 1 iulie 2016, participanții la Tabăra de Vară Biologie, studenți, masteranzi și cercetători din cadrul Centrului universitar Genetică Funcțională al UnAȘM au aplicat instrumentele bioinformatice pentru identificarea genelor de interes, au analizat secvenţe proteice şi de acizi nucleici și au comparat un șir de modalități de căutare și utilizare a informațiilor științifice din bazele de date și revistele de specialitate în cadrul trainingului Implementarea instrumentelor TIC în cercetare.

Evenimentul a fost organizat de echipa de Bioinformatică din UnAȘM, în cadrul Programului de instruire continuă a colaboratorilor instituţiilor ştiinţifice ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei,oferind posibilitatea de a obţine noi cunoştinţe referitoare la procesele de căutare, extragere, clasificare, stocare și prelucrare a datelor biologice, precum și vizualizarea și reprezentarea acestora. Activitățile practice s-au finalizat cu discuții în cadrul cărora s-a concluzionat că domeniul progresează cu o viteză uimitoare și prezintă un aspect de înaltă intensitate și interes în cadrul procesului de cercetare-dezvoltare-inovare.

Analiza Fișelor de evaluare, aplicate la curs a demonstrat că participanții au rămas satisfăcuți de nivelul de organizare a trainingului, care a fost „bine planificat” și „organizat la nivel înalt”, iar „prezentarea pregătită a fost actuală și utilă”. În același timp, un aspect important a fost „oportunitatea de a utiliza calculatoare cu acces la Internet”, pentru a realiza sarcinile practice propuse de organizatori.

Trainingul se înscrie într-o serie de activități de promovare a utilizării tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de instruire și cercetare în cadrul UnAȘM, în contextul racordării la cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere.

Programul Trainingului