Burse pentru cei mai buni studenți, masteranzi și cercetători științifici

La 26 mai 2017, în sala Polivalentă a Căminului Universității Academiei de Științe a Moldovei, s-a desfășurat Ceremonia Festivă de înmânare a burselor in memoriam Mircea CIUHRII  și a bursei ”NIZAMI” studenților UnAȘM.

În cuvântul de salut dna acad. Maria Duca, rectorul UnAȘM, a mulțumit donatorilor pentru gestul generos și a menționat faptul că aceste Proiecte de o valoare socială deosiebită își propun să susțină și să încurajeze  performanţele academice, ştiinţifice ale studenţilor, doctoranzilor UnAȘM și cercetătorilor AȘM, să-i stimuleze pentru activități extracurriculare. Totodată, felicitând câștigătorii și dorindu-le mult succes și cutezanță,  dna rector Maria Duca, a mai subliniat că oferirea acestor burse vin să reafirme prestigiul studiilor universitare și cercetărilor de calitate obținute în cadrul Universității Academiei de Știință a Moldovei.

Bursele in memoriam Mircea CIUHRII, clasificate în trei tipuri (de cercetare, de mobilitate și de performanță științifică) au fost acordate de fiul renumitului virusolog, omul de afaceri, dr. Ceslav Ciuhrii, care în decembrie 2016 a lansat Proiectul de sponsorizare „Științele vieții în dialogul generațiilor”.

În concurs pentru obținerea burselor au fost depuse 75 de dosare (studenți, doctoranzi și cercetători din UnAȘM și AȘM). Fondul total de burse a constituit 103 263 lei

Bursa ”NIZAMI”, în valoare de 6 300 lei și oferită studenților UnAȘM timp de mai mulți ani, a fost acordată de către domnul dr. Vugar Novruzov, Președintele Congresul Azerilor din Republica Moldova. În anul de studii 2016/2017 câstigătoarea bursei a devenit masteranda anul I, specialitatea Chimie, Aina Idrisova.

La eveniment au participat dl. Ion Guceac, membru-corespondent, vicepreședinte al AȘM , dl. Valeriu Rudic, academician, directorul Institutului de Microbiologie al AȘM, prorectori, decani, șefi de catedre din cadrul UnAȘM.

Câștigătorii concursului Bursei de cercetare „Mircea CIUHRII” și ”NIZAMI” au primit diplome și au împărtășit bucuria deosibită de a fi câștigători, angajându-se în promovarea imaginii acestor burse în societate prin implicarea și organizarea în țară a diverselor evenimente științifice, culturale și studențești.

Bursele au fost acordate în conformitate cu Regulamentul privind bursele de merit în cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, aprobat prin decizia Senatului UnAȘM, în bază de concurs ca rezultat al evaluării dosarelor de către Comisia de Concurs a Burselor de Merit din cadrul UnAȘM.

(Lista cîștigătorilor burselor poate fi accesată aici)