Cercetători din China în vizită la USDC

La data de 27 mai 2019, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir” a fost vizitată de dr. Jun Zhao, profesor în cadrul Departamentului Agronomie, Universitatea Agricolă Inner Mongolia, China. Doamna profesor a avut o întâlnire cu membrii echipei Centrului universitar Genetică Funcțională, condus de academicianul Maria Duca, în timpul căreia s-a familiarizat cu direcțiile de cercetare ale centrului, planurile de perspectivă și dotarea laboratoarelor. Domnia Sa a rămas impresionată de nivelul cercetărilor realizate de către colegii din Moldova, manifestând un interes deosebit față de studiile cu referire la patosistemul gazdă-parazit  Helianthus annuus L.- Orobanche cumana Wallr., care prezintă un subiect de cercetare și pentru echipa din China. În acest context, au fost discutate un șir de posibilități de colaborare în domeniul dat, inclusiv mobilități ale doctoranzilor și cercetătorilor, elaborarea unor teze de masterat și doctorat în co-tutelă, cercetări și publicații în comun, precum și perfectarea unor proiecte în cadrul apelurilor anunțate în programele cadru la nivel internațional.

Modalitatea de colaborare cu echipa USDC a fost discutată inclusiv cu conducerea instituției, dna rector dr. hab., conf univ. Hanganu Aurelia, fiind perfectat un acord bilateral în acest sens.