Excelența în cercetare dezvoltată în parteneriat cu Universitatea California, Riverside, SUA

În perioada 2-8 decembrie 2015, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fost vizitată, de doamna dr. Isgouhi Kaloshian, profesor în Departamentul Genetică şi Nematologie, Universitatea California, Riverside, SUA.
Doamna profesor Kaloshian, personalitate cu renume în comunitatea academică, a fost invitată de către conducerea universității în scopul organizării unei serii de activități menite să dezvolte excelența în cercetare.
Atelierul de lucru “Tehnici de transformare a markerului RAPD în marker SCAR”, destinat doctoranzilor și cercetătorilor UnAȘM, a inclus un șir de lecții practice și teoretice în domeniul biologiei moleculare, focusate, în special, pe obținerea competenţelor de clonare a fragmentelor de ADN şi obţinerea de markeri specifici. Pe parcursul vizitei au fost organizate cîteva mese rotunde, principalele tematici abordate, fiind aplicarea tehnicilor moderne intru elucidarea mecanismelor de interacțiune a florii-soarelui cu  fitopatogenul devastator lupoaia, dar și extinderea relațiilor de colaborare cu Universitatea California.
Studenţii și masteranzii UnAȘM au avut oportunitatea de a se familiariza cu informații recente privind mecanismele de rezistență a plantelor față de agenții patogeni, asistînd la prelegerea publică  „Unraveling how aphids and associated microbes modulate plant imunity”, prezentată de dna profesor Kaloshian.
Deplasarea dnei profesor în Republica Moldova a inclus, de asemenea, și vizite la instituţii de cercetare şi educaţie, precum şi întrevederi cu distinşi oameni de ştiinţă. Dna Kaloshian a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei, unde a purtat o discuție cu preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, privind posibilitățile de colaborare a Universităţii din California cu institutele de cercetare ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei, modalităţile de promovare a performanţei în cercetare și educaţie, oportunitățile de finanțare a cercetării.
Vizita a fost realizată în cadrul proiectului UnAȘM – Asocierea la Infrastructura Europeană de Cercetare în domeniul Biologiei, finanţat de Comisia Europeană în baza Contractului de Grant „Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-inovare ORIZONT 2020”.