O nouă promoţie de absolvenţi ai UnAȘM

Studenţii şi profesorii Universităţii s-au reunit marți, 28 iunie, începând cu ora 10, pentru a sărbători festivitatea de înmânare a diplomelor studiilor superioare de licență și masterat, absolvenților, promoţia 2016.
“Nicăieri în lume nu este prosperitate fără studii de calitate. Absolvirea facultăţii reprezintă doar începutul unui nou drum care trebuie să se constituie din învăţare pe tot parcursul vieţii. Vă aşteptăm la programele de master și de doctorat.  Sunteţi viitorul acestei ţări, iar acest viitor depinde foarte mult de calitatea pregătirii care o aveţi”, li s-a adresat rectorul UnAȘM, acad. M. Duca absolvenţilor UnAȘM.
Alături de studenţi s-au aflat prorectorul Universităţii, șeful secției Studii,  șefi ai catedrelor, cadre didactice care au adresat mesaje de felicitare, dorindu-le  absolvenților  un viitor fericit şi crezul de a avea forţa şi valoarea de a reuşi în viaţă.
De la eveniment nu au lipsit prietenii sau rudele absolvenţilor, care au întreţinut cu flori şi aplauze atmosfera de sărbătoare.

Felicitări tuturor absolvenților 2016!